Technische Installaties Verelst
Importeur van kwaliteitsmerk REMKO

Hernieuwbare energie

Bij T.I.V. zetten we ons graag in voor duurzame energie. We helpen u graag verder met onze verschillende mogelijkheden tot hernieuwbare energie. Eerst leggen we u graag uit wat hernieuwbare energie precies is.

Wat is hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie verwijst naar energiebronnen die afkomstig zijn van natuurlijke hulpbronnen die zich op een menselijk tijdsbestek kunnen herstellen of regenereren. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, die een beperkte voorraad hebben en niet kunnen worden vernieuwd zodra ze zijn gebruikt, kunnen hernieuwbare energiebronnen voortdurend worden aangevuld. Deze bronnen zijn over het algemeen milieuvriendelijker en duurzamer, waardoor ze een cruciale rol spelen in het verminderen van de afhankelijkheid van niet-duurzame en vervuilende energiebronnen.

Hernieuwbare energie kan worden opgewekt uit verschillende natuurlijke bronnen, waaronder zonlicht, wind, water, biomassa en geothermische warmte. Deze bronnen worden ingezet om elektriciteit te genereren, warmte te leveren en voertuigen van energie te voorzien. Het gebruik van hernieuwbare energie draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het beperken van luchtvervuiling en het stimuleren van de overgang naar een duurzame en milieuvriendelijke energieproductie.

Uw duurzame energie

T.I.V. helpt u graag verder met het verduurzamen van uw woning. Bij ons kunt u terecht voor het volgende:
Warmtepompen
Zonnepanelen: zowel voor boilers en zonneboilers

Neem contact met ons op via ons mailadres info@tive.be of via het telefoonnummer: 03 458 13 59. We geven u graag advies en we installeren graag uw geschikte optie voor duurzame energie.