Technische Installaties Verelst
Importeur van kwaliteitsmerk REMKO

Erkenningen en attesten

T.I.V. beschikt over de benodigde erkenningen en attesten om uw werk professioneel en betrouwbaar uit te kunnen voeren:

  • Gasketels GI en G II: SV02463
  • Stookolieketels: TV03942
  • Verwarmingsaudit: GV02463 en TV03942
  • Controle van stookolietanks: SV02679
  • Koeltechniek: ENREF00680 (KOEL/KEU/E_2010.001.C01/T_I_122-15-616)
  • Warmtepompen: in aanvraag
  • EPC: EP12669
  • Openbare werken : 2D16 / 2D17 / 1D18 / 1P1 / 1T3